Usein Kysytyt Kysymykset

Palvelumme ovat saatavilla koko Suomessa, ei vain yksittäisissä kaupungeissa, mukaan lukien Tampereella.

Katalysaattori on olennainen osa ajoneuvon pakokaasujärjestelmää, sisältäen arvokkaita metalleja kuten platinaa ja palladiumia. Katalysaattorien kierrättäminen on keskeistä luonnonvarojen säästämiseksi, ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja määräysten noudattamiseksi, sillä se mahdollistaa arvokkaiden metallien talteenoton ja estää haitallisten saasteiden pääsyn kaatopaikoille.

Suosituimmat katalysaattorit ovat kuuluisilta valmistajilta kuten BMW, Mercedes Benz, Toyota, VW/Audi, General motors, Nissan, Mazda, Ford tai Peugeot/Citroen. Useimmiten ne on merkitty katalysaattorin kannessa olevilla koodeilla: KT1132, KT0148, KT0145, 1741032, 2119560, K181, GM28, GM45, X3, 8D0178, 1J0178AADA1, 1J0178AADA, U59,48,8,8,9,8 91, 9458454, S715E211CE, L813, DAL, L810, GD3, EA6.

Katalysaattorit sisältävät yleensä arvokkaita metalleja kuten platinaa, palladiumia ja rodiumia, jotka toimivat katalyytteinä päästöjen vähentämiseksi. Kierrätysprosessissa nämä metallit erotetaan erikoistekniikoilla, edistäen luonnonvarojen säästämistä ja vähentäen tarvetta uusille kaivoksille ja louhinnalle.

Piirilevyt (PCB) ovat olennainen osa elektronisia laitteita, toimien pohjana erilaisille sähköisille yhteyksille ja komponenteille. PCB:iden kierrättäminen on välttämätöntä arvokkaiden materiaalien kuten kullan, hopean ja kuparin talteen saamiseksi, minimoimalla elektronisen jätteen määrä, säästämällä resursseja ja edistämällä kestävyyttä elektroniikkateollisuudessa.

Keraamisen ja metallisen katalysaattorin pääasiallinen ero liittyy substraatin materiaaliin. Keraamiset katalysaattorit käyttävät yleensä keraamista hunajakennorakennetta, kun taas metallisissa katalysaattoreissa käytetään metallista substraattia. Valinta näiden kahden välillä riippuu tekijöistä kuten kustannuksista, suorituskyvystä ja sovellusvaatimuksista.

Ostamme katalysaattoreita, piirilevyjä ja ei-rautametalleja sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä.

  1. Luonnonvarojen säästö: Katalysaattoreiden, piirilevyjen ja ei-rautametallien kierrätys säästää arvokkaita resursseja, kuten jalometalleja, ja vähentää tarvetta uusille raaka-aineille.
  2. Energiansäästö: Kierrätysprosessi vaatii yleensä vähemmän energiaa kuin uusien raaka-aineiden erottelu ja jalostus, edistäen kokonaisvaltaista energiansäästöä.
  3. Vähentynyt ympäristövaikutus: Näiden komponenttien kierrättämisellä pienennämme ympäristövaikutusta, joka liittyy kaivostoimintaan ja jalostukseen, mukaan lukien elinympäristön häiriöt ja vesi- ja ilman saastuminen.
  4. Jätemäärän vähentäminen: Kierrätys estää katalysaattoreiden, piirilevyjen ja ei-rautametallien pääsemisen kaatopaikoille, vähentäen kokonaisjätemäärää ja estäen mahdollisia ympäristöhaittoja.
  5. Pienemmät kasvihuonekaasupäästöt: Kierrätysprosessi yleensä tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna uusien materiaalien erotteluun ja jalostukseen, auttaen lieventämään ilmastonmuutosta.

Tarjoamme noutopalveluita materiaalien määrästä riippuen (jokaisessa tapauksessa ota yhteyttä ostopäälliköihimme) ja teemme myös yhteistyötä Postin kanssa. Kaikenkokoiset erät eri paikoista voidaan helposti postittaa tai toimittaa varastollemme Tampereelle.

Ostamme ja kierrätämme autojen kuparilankoja, PVC-eristettyjä kuparilankoja, kupariromua, autogeneraattoreita, auton käynnistimet, sähkömoottoreita, alumiiniseoksia, alumiinivanteita, alumiinivaluja, alumiinisia auton jäähdyttimiä, lyijyromua (puhdasta), akkuja ajoneuvoista.