Tietosuojakäytäntö

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä noudattamalla tätä tietosuojakäytäntöä (“Käytäntö”). Tämä Käytäntö kuvaa tietotyyppejä, joita voimme kerätä sinulta tai joita saatat tarjota (“Henkilötiedot”) metalaxis.fi -verkkosivustolla (“Verkkosivusto” tai “Palvelu”) ja kaikkiin sen liittyviin tuotteisiin ja palveluihin (yhdessä “Palvelut”), sekä käytäntöjämme keräämisen, käyttämisen, ylläpitämisen, suojelemisen ja Henkilötietojen paljastamisen suhteen. Se myös kuvailee sinulle saatavilla olevia vaihtoehtoja Henkilötietojesi käytön suhteen ja miten voit päästä käsiksi niihin ja päivittää ne.

Tämä Käytäntö on laillisesti sitova sopimus sinun (“Käyttäjä”, “sinä” tai “sinun”) ja Metalaxis Oy:n (“Metalaxis Oy”, “me”, “meidän” tai “meitä”) välillä. Jos teet tämän sopimuksen liiketoiminnan tai muun oikeushenkilön puolesta, edustat, että sinulla on valtuudet sitouttaa kyseinen entiteetti tähän sopimukseen, jolloin termit “Käyttäjä”, “sinä” tai “sinun” viittaavat kyseiseen entiteettiin. Jos sinulla ei ole tällaista valtuutusta, tai jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, sinun ei tule hyväksyä tätä sopimusta eikä sinulla ole oikeutta päästä käsiksi ja käyttää Verkkosivustoa ja Palveluita. Pääsemällä käsiksi ja käyttämällä Verkkosivustoa ja Palveluita tunnustat lukeneesi, ymmärtäneesi ja suostuneesi sitoutumaan tämän Käytännön ehtoihin. Tämä Käytäntö ei koske sellaisten yritysten käytäntöjä, joita emme omista tai hallitse, tai yksilöitä, joita emme työllistä tai hallinnoi.

Tiedon kerääminen

Asiakastietojen turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, ja siksi noudatamme lokitietojen keräämättömyyden periaatetta. Käsittelemme vain välttämättömän vähän käyttäjätietoja, vain sen verran kuin on ehdottoman tarpeellista Verkkosivuston ja Palveluiden ylläpitämiseksi. Automaattisesti kerättyä tietoa käytetään ainoastaan mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseen ja tilastollisen tiedon keräämiseen Verkkosivuston ja Palveluiden käytöstä ja liikenteestä. Tätä tilastotietoa ei muutoin yhdistellä tavalla, joka identifioisi jonkin tietyn järjestelmän käyttäjän.

 

Lasten yksityisyys

Emme tietoisesti kerää Henkilötietoja alle 18-vuotiaiden lasten osalta. Jos olet alle 18-vuotias, älä lähetä Henkilötietoja Verkkosivuston ja Palveluiden kautta. Jos sinulla on syytä uskoa, että alle 18-vuotias lapsi on toimittanut meille Henkilötietoja Verkkosivuston ja Palveluiden kautta, ota yhteyttä pyytääksesi, että poistamme kyseisen lapsen Henkilötiedot Palveluistamme.

Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia valvomaan lastensa internetin käyttöä ja auttamaan tämän Käytännön noudattamisessa opastamalla lapsiaan olemaan antamatta Henkilötietoja Verkkosivuston ja Palveluiden kautta ilman heidän lupaa. Pyydämme myös, että kaikki vanhemmat ja lailliset huoltajat, jotka vastaavat lasten hoidosta, ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että heidän lapsensa opetetaan olemaan luovuttamatta Henkilötietoja verkossa ilman heidän lupaa.

Kerätyn tiedon käyttö ja käsittely

Toimimme henkilötietojen käsittelijänä ja rekisterinpitäjänä henkilötietoja käsitellessämme, ellei kanssasi ole tehty henkilötietojen käsittelyä koskevaa sopimusta, jolloin sinä olisit rekisterinpitäjä ja me käsittelijä.

Roolimme voi myös vaihdella riippuen henkilötietoihin liittyvästä tietystä tilanteesta. Toimimme rekisterinpitäjänä, kun pyydämme sinua antamaan tarvittavat henkilötiedot, jotta pääset käyttämään Verkkosivustoa ja Palveluita. Tällaisissa tapauksissa olemme rekisterinpitäjä, koska määrittelemme henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Toimimme tietojenkäsittelijänä tilanteissa, joissa lähetät henkilötietoja Verkkosivuston ja Palveluiden kautta. Emme omista, hallitse tai tee päätöksiä toimitetuista henkilötiedoista, ja tällaiset henkilötiedot käsitellään ainoastaan sinun ohjeidesi mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa henkilötietoja tarjoava Käyttäjä toimii rekisterinpitäjänä.

Jotta voimme tarjota sinulle Verkkosivuston ja Palvelut tai täyttääksemme laillisen velvoitteen, saatamme tarvita keräämään ja käyttämään tiettyjä Henkilötietoja. Jos et toimita pyytämiämme tietoja, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluita. Kaikkia sinulta kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

– Vastata tiedusteluihin ja tarjota tukea

– Ylläpitää ja käyttää Verkkosivustoa ja Palveluita

Henkilötietojesi käsittely riippuu siitä, miten olet vuorovaikutuksessa Verkkosivuston ja Palveluiden kanssa, missä päin maailmaa olet ja jos jokin seuraavista pätee: (i) olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen; (ii) tiedon tarjoaminen on tarpeen sopimuksen suorittamiseksi sinun kanssasi ja/tai mihin tahansa ennen sopimuksen tekemistä oleviin velvoitteisiin; (iii) käsittely on tarpeen laillisen velvoitteen noudattamiseksi, johon sinä olet alainen; (iv) käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun mukaisesti tai viranomaisen meille antamassa tehtävässä; (v) käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Huomaa, että joissakin lainsäädännöissä saatamme saada luvan käsitellä tietoja, kunnes vastustat tällaista käsittelyä opt-out menetelmällä, ilman, että tarvitsemme tukeutua suostumukseen tai mihinkään muuhun lailliseen perusteeseen. Joka tapauksessa selvennämme mielellämme tietyn laillisen perusteen, joka koskee käsittelyä, ja erityisesti sen, onko Henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus, tai vaatimus sopimuksen tekemiseksi.

Tiedon luovuttaminen

Yksityisyytesi suurimman tason ylläpitämiseksi ja henkilötietojesi suojelemiseksi täysimääräisesti emme jaa henkilötietojasi kenenkään kanssa mistään syystä.

Tiedon säilyttäminen

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen laillisten velvoitteidemme noudattamiseksi, sopimustemme täytäntöönpanemiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja ellei laki vaadi tai salli pidempää säilytysaikaa.

Saatamme käyttää mitä tahansa yhdistettyä tietoa, joka on johdettu tai sisältää henkilötietojasi sen jälkeen, kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta ei tavalla, joka identifioisi sinut henkilökohtaisesti. Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot tulee poistaa. Siksi oikeutta pääsyyn, oikeutta poistamiseen, oikeutta korjaukseen ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voi toteuttaa säilytysajan päätyttyä.

”Do Not Track” -signaalit

Jotkut selaimet sisältävät ”Do Not Track” -ominaisuuden, joka välittää vierailtamillesi verkkosivustoille signaalin, ettei online-toimintaasi haluta seurattavan. Seuranta ei ole sama asia kuin tietojen käyttäminen tai kerääminen verkkosivuston yhteydessä. Näissä yhteyksissä seuranta viittaa henkilötunnistettavien tietojen keräämiseen kuluttajilta, jotka käyttävät tai vierailevat verkkosivustolla tai online-palvelussa heidän liikkuessaan eri verkkosivustoilla ajan kuluessa. Tapa, jolla selaimet välittävät ”Do Not Track” -signaalin, ei ole vielä yhtenäistä. Tästä syystä Verkkosivusto ja Palvelut eivät vielä ole määritetty tulkkaamaan tai vastaamaan selaimesi välittämiin ”Do Not Track” -signaaleihin. Siitä huolimatta, kuten tässä Käytännössä yksityiskohtaisemmin kuvataan, rajoitamme henkilötietojesi käyttöä ja keräämistä. Kuvaus ”Do Not Track” -protokollista selaimille ja mobiililaitteille tai lisätietoja käytettävissä olevista valinnoista löytyy internetcookies.com-sivustolta.

 

Linkit muihin resursseihin

Verkkosivusto ja Palvelut sisältävät linkkejä muihin resursseihin, joita emme omista tai hallitse. Huomioithan, että emme ole vastuussa tällaisten muiden resurssien tai kolmansien osapuolten yksityisyyden suojan käytännöistä. Kannustamme sinua olemaan tietoinen, kun poistut Verkkosivustolta ja Palveluista, ja lukemaan jokaisen henkilötietoja mahdollisesti keräävän resurssin yksityisyydensuojalausunnon.

Tietoturva

Turvaamme sinulta saadut tiedot tietokoneservereillä hallitussa, turvallisessa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai paljastamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä pyrkimyksenämme suojata henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muokkaamiselta ja paljastamiselta hallinnassamme ja huostassamme. Kuitenkaan mikään tietojensiirto Internetissä tai langattoman verkon kautta ei voida taata varmaksi.

Täten, samalla kun pyrimme suojelemaan henkilötietojasi, tunnustat, että (i) Internetin turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyy rajoituksia, jotka ovat meidän kontrollimme ulkopuolella; (ii) minkäänlaista turvallisuutta, eheyttä ja yksityisyyttä ei voida taata tietojen ja tiedon vaihdossa sinun ja Verkkosivuston sekä Palveluiden välillä; ja (iii) tällaiset tiedot ja tiedon voivat kolmannen osapuolen nähdä tai niitä voidaan muuttaa matkalla huolimatta parhaista ponnisteluistamme.

Tietoturvaloukkaus

Jos tulemme tietoisiksi, että Verkkosivuston ja Palveluiden turvallisuus on vaarantunut tai Käyttäjien henkilötietoja on paljastettu siihen liittymättömille kolmansille osapuolille ulkoisen toiminnan seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, turvallisuushyökkäyksiin tai petokseen, pidätämme oikeuden toteuttaa kohtuullisesti asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkimukseen ja raportointiin sekä ilmoittamiseen ja yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa. Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa pyrimme kohtuullisesti ilmoittamaan asian vaikuttamille henkilöille, jos uskomme, että käyttäjälle aiheutuu kohtuullinen vahingon riski loukkauksen seurauksena tai jos laki muutoin vaatii ilmoitusta. Kun teemme niin, lähetämme sinulle sähköpostia.

Muutokset ja lisäykset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Käytäntöä tai sen ehtoja liittyen Verkkosivustoon ja Palveluihin milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Kun teemme näin, julkaisemme ilmoituksen Verkkosivuston pääsivulla. Voimme myös oman harkintamme mukaan ilmoittaa sinulle muilla tavoin, kuten antamiesi yhteystietojen kautta.

Tämän Käytännön päivitetty versio tulee voimaan välittömästi muutetun Käytännön julkaisun jälkeen, ellei toisin mainita. Jatkamalla Verkkosivuston ja Palveluiden käyttöä muutetun Käytännön voimaantulopäivän jälkeen (tai kyseisenä aikana määritetyllä muulla tavalla) suostut näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan, ilman suostumustasi, käytä henkilötietojasi tavalla, joka poikkeaa olennaisesti siitä, mitä ilmoitettiin henkilötietojasi kerättäessä.

Tämän käytännön hyväksyminen

Tunnustat lukeneesi tämän Käytännön ja suostuvasi sen kaikkiin ehtoihin ja edellytyksiin. Käyttämällä Verkkosivustoa ja Palveluita ja toimittamalla tietojasi suostut noudattamaan tätä Käytäntöä. Jos et suostu noudattamaan tämän Käytännön ehtoja, sinulla ei ole oikeutta päästä käsiksi tai käyttää Verkkosivustoa ja Palveluita. Tämä tietosuojakäytäntö on luotu https://www.websitepolicies.com/privacy-policy-generator avulla.

Ota yhteyttä meihin

Jos sinulla on kysyttävää, huolenaiheita tai valituksia tästä Käytännöstä, meillä olevista tiedoistasi tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, kannustamme sinua ottamaan yhteyttä meihin alla olevien yksityiskohtien kautta:

https://metalaxis.fi

info@metalaxis.fi

Pyrimme ratkaisemaan valitukset ja erimielisyydet sekä tekemään kaikki kohtuulliset ponnistelut kunnioittaaksemme oikeuksiesi toteuttamista mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa sovellettavan tietosuojalainsäädännön määrittämissä aikarajoissa.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 4. toukokuuta 2023